Centrum Interwencji Kryzysowej jest placówką funkcjonującą w strukturach Caritas Diecezji Kieleckiej. Początek działalności można datować na 2001 rok. Od roku 2003 CIK prowadzi działalność całodobową. Centrum ma charakter ponad lokalny i obejmuje swym zasięgiem teren całego kraju. Pracownicy CIK biorą regularny udział w superwizjach – osobą odpowiedzialną za superwizowanie jest dr Krzysztof Gąsior.

Oferta naszego Ośrodka skierowana jest szczególnie do osób przeżywających różnorodne trudności związane min. z:

 • doświadczaniem przemocy bądź innego przestępstwa,
 • problemami rodzinnymi, wychowawczymi,
 • zagrożeniem samobójstwem,
 • traumatycznymi zdarzeniami losowymi,
 • kryzysem po utracie bliskiej osoby,
 • utratą pracy,
 • trudnościami w kontaktach interpersonalnych,
 • kłopotami z adaptacją,
 • kryzysem wiary,
 • trudnościami w rozeznaniu powołania,
 • dylematy religijnymi.

Głównym celem placówki jest pomoc w znalezieniu nowych sposobów radzenia sobie z zaistniałą trudną sytuacją, ponadto pomoc w zrozumieniu przyczyn zaistniałego problemu oraz udzielenie akceptacji i wsparcia. Jeśli znalazłeś się w szczególnie trudnej dla Ciebie sytuacji, doświadczany kryzys pozbawił Cię możliwości zobaczenia perspektywy jego rozwiązania, masz poczucie, że wszystko straciło sens skontaktuj się z nami! Nie czekaj!

Przyjdź lub zadzwoń.
Tel. 41 366 48 47

Świadczymy pomoc całodobową od poniedziałku do niedzieli, w tym także w święta. Osoby korzystające z pomocy w Centrum mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej.

Formy pomocy

Placówka świadczy następujące formy pomocy:

 1. Interwencja kryzysowa
 2. Całodobowy telefon interwencyjny
 3. Pomoc psychologiczna
 4. Pomoc psychoterapeutyczna
 5. Pomoc socjalna
 6. Konsultacje prawne
 7. Konsultacje psychiatryczne
 8. Pomoc duchowa
 9. Terapia rodzin i par.

Zasady Działania

 1. Centrum czynne jest całodobowo.
 2. Rejestracja telefoniczna czynna w godzinach od 8 do 20.Wszystkie porady są bezpłatne.
 3. Nie jest wymagane ubezpieczenie zdrowotne ani skierowanie lekarskie.
 4. Zgłosić się może każdy w związku z przeżywanymi aktualnie trudnościami emocjonalnymi i życiowymi.
 5. Termin wizyty można uzgodnić telefonicznie (telefon: 41 366 48 47, 784 531 622) lub osobiście.
 6. Prowadzimy terapię indywidualną, rodzinną i małżeńską.

Jeśli….

…znalazłeś się w kryzysowej sytuacji z której nie widzisz wyjścia,

…zadajesz sobie pytania na które nie znajdujesz odpowiedzi,

…podejmujesz decyzje których nie potrafisz wytłumaczyć,

…masz trudności w relacjach w innymi,                 

…coś przeszkadza ci być spokojnym i zadowolonym,

…po prostu potrzebujesz rozmowy i wsparcia.