Lista Pracowników Centrum Interwencji Kryzysowej w Kielcach

mgr Jolanta Kowalik-Pietrzyk     – Kierownik

mgr Ewa Mazur – Czarnecka     – Z-ca Kierownika, Koordynator OPOPP – Interwent kryzysowy

mgr Beata Chojnecka     – Certyfikowany psychoterapeuta terapii uzależnień, Terapeuta rodzinny, Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy

mgr Teresa Czarnomska     – Psycholog

mgr Aleksandra Wypych     – Psycholog

mgr Agnieszka Marcisz     – Psycholog

mgr Ewelina Kowalska     – Interwent kryzysowy, Doradca duchowy

mgr Beata Ludwinek     – Interwent kryzysowy

mgr Monika Marciniec     – Pedagog, Psychoterapeuta w procesie dydaktycznym, Terapeuta rodzinny, Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy

mgr Natalia Moskal     – Psycholog

mgr Małgorzata Sadowska     – Pracownik pierwszego kontaktu, Interwent kryzysowy

mgr Agnieszka Molęda     – Pracownik pierwszego kontaktu, Interwent kryzysowy

mgr Agnieszka Porzucek     – Pracownik socjalny, Pracownik pierwszego kontaktu

Lidia Poświat     – Pracownik pierwszego kontaktu

Osoby współpracujące:

ks. Dariusz Jarliński     – Duszpasterz, Doradca duchowy

dr Krzysztof Gąsior     – Superwizor

mgr Justyna Jas – Ciepluch      – Adwokat

mgr Magdalena Frydler      – Adwokat

mgr Małgorzata Zaczkowska – Stępień     – Adwokat

mgr Urszula Wójcik     – Prawnik

dr n. med. Tadeusz Sekrecki     – Psychiatra

mgr Teresa Jakubowska     – Mediator