Formy pomocy


Placówka świadczy następujące formy pomocy:
1.   Interwencja kryzysowa
2.   Całodobowy telefon interwencyjny
3.   Pomoc psychologiczna
4.   Pomoc psychoterapeutyczna
5.   Pomoc socjalna
6.   Konsultacje prawne
7.   Konsultacje psychiatryczne
8.   Pomoc duchowa.
9.   Terapia rodzin i par.