Centrum Interwencji Kryzysowej jest placówką funkcjonującą w strukturach Caritas Diecezji Kieleckiej. Początek działalności można datować na 2001 rok. Od roku 2003 CIK prowadzi działalność całodobową. Centrum ma charakter ponad lokalny i obejmuje swym zasięgiem teren całego kraju. Pracownicy CIK biorą regularny udział w superwizjach – osobą odpowiedzialną za superwizowanie jest dr Krzysztof Gąsior.

Oferta naszego Ośrodka skierowana jest szczególnie do osób przeżywających różnorodne trudności związane min. z:

– doświadczaniem przemocy bądź innego przestępstwa,
– problemami rodzinnymi, wychowawczymi,
– zagrożeniem samobójstwem,
– traumatycznymi zdarzeniami losowymi,
– kryzysem po utracie bliskiej osoby,
– utratą pracy,
– trudnościami w kontaktach interpersonalnych,
– kłopotami z adaptacją,
– kryzysem wiary,
– trudnościami w rozeznaniu powołania,
– dylematy religijnymi.

Jeśli….

…znalazłeś się w kryzysowej sytuacji
z której nie widzisz wyjścia,

…zadajesz sobie pytania na które
nie znajdujesz odpowiedzi,

…podejmujesz decyzje których nie potrafisz wytłumaczyć,
…masz trudności w relacjach w innymi,
…coś przeszkadza ci być spokojnym
i zadowolonym,

…po prostu potrzebujesz rozmowy i wsparcia.

Głównym celem placówki jest pomoc w znalezieniu nowych sposobów radzenia sobie z zaistniałą trudną sytuacją, ponadto pomoc w zrozumieniu przyczyn zaistniałego problemu oraz udzielenie akceptacji i wsparcia.  

Jeśli znalazłeś się w szczególnie trudnej dla Ciebie sytuacji, doświadczany kryzys pozbawił Cię możliwości zobaczenia perspektywy jego rozwiązania, masz poczucie, że wszystko straciło sens skontaktuj się z nami! Nie czekaj! Przyjdź lub zadzwoń.

Tel. 41 366 48 47

Świadczymy pomoc całodobową od poniedziałku do niedzieli, w tym także w święta. Osoby korzystające z pomocy w Centrum mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej.