infovictims2Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Ogólnopolski Związek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem „Subvenia Victima” wraz z Wydziałem Polityki Społecznej ŚUW zapraszają na seminarium lokalne, którego celem jest przedstawienie i upowszechnienie procedur wspierania osób pokrzywdzonych przestępstwem i współpracy z wymiarem sprawiedliwości w tym zakresie.

Spotkanie odbędzie się 31.03. br. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, sala nr 13, al. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach w godz. 12:00 – 14:30. Jego uczestnikami będą pracownicy pomocy społecznej oraz przedstawiciele Policji, wymiaru sprawiedliwości i organizacji pozarządowych.

Plan spotkania:
1. Słowo wstępne – Anna Gromska – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej ŚUW;
2. Prezentacja działań Ośrodka Pomocy Dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem na przestrzeni lat 2009-2015 realizowanego przez Caritas Kielecką –  Justyna Jas-Ciepluch – adwokat;
3. Cele i działania projektu „Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem” w 2016 roku – Ewa Mazur – koordynator projektu;
4. Rozbudowa sieci przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa świętokrzyskiego – Grzegorz Trapcia – Wojewódzki Koordynator Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Wydział Polityki Społecznej ŚUW;
5. Przedstawienie projektu „Infovictims II” – ks. dr Stanisław Słowik – dyrektor Caritas Kieleckiej.

Uczestnicy seminarium otrzymają materiały na temat projektu oraz informacje o możliwościach uzyskania pomocy dla ofiar przestępstw na terenie województwa świętokrzyskiego w bieżącym roku. Zgłoszenia do udziału w spotkaniu można przesyłać do dnia 30.03 br. na adres mailowy organizatora: lp.sa1524419894tirac1524419894@kyzr1524419894teip-1524419894kilaw1524419894okj1524419894 lub pod nr telefonu: 784-532-509liczba uczestników w spotkaniu – ograniczona.