Przytulisko im. Jana Pawła II (Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn)
Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta
ul. Sienna 5, 25-725 Kielce
tel. (041) 366-07-34
Liczba miejsc: 92
Opis: całodobowe schronienie, całodniowe wyżywienie, odzież, środki czystości. Schronisko czynne cały rok, przez całą dobę.

 

Schronisko dla Kobiet Ofiar Przemocy Domowej przy Centrum Interwencji Kryzysowej
Caritas Diecezji Kieleckiej
ul. Urzędnicza 7b, 25-729 Kielce
tel. (041) 366-48-47
Liczba miejsc: 28, w tym: 18 dla kobiet i 10 dla dzieci
Opis: okresowe schronienie (max do 6 m-cy), całodzienne wyżywienie, możliwość wykonywania czynności higienicznych, pomoc w dostępie do opieki medycznej, pomoc prawna, psychologiczna, pedagogiczna, terapeutyczna. Schronisko czynne cały rok, przez całą dobę.

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Centrum Interwencji Kryzysowej
Caritas Diecezji Kieleckiej
ul. Urzędnicza 7b, 25-729 Kielce
tel. (041) 366-48-47
Opis: pomoc doraźna dla osób pokrzywdzonych, w tym pomoc: socjalna, materialna, prawna, psychologiczna i medyczna

 

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn im. św. Brata Alberta
Koło Kieleckie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
ul. Żeromskiego 36a, 25-370 Kielce
tel. (041) 361-44-85
Liczba osób: 40
Opis: całodobowe schronienie, całodniowe wyżywienie, odzież, leki, środki czystości, pomoc psychologiczna, pielęgniarska. Schronisko czynne cały rok, przez całą dobę.

Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn im. św. Brata Alberta
Koło Kieleckie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
ul. Żeromskiego 36a, 25-370 Kielce
tel. (041) 361-44-85
Liczba osób: 20
Opis: udzielenie schronienia w formie noclegu, 2 posiłki (rano i wieczorem), odzież, obuwie, leki, art. pierwszej potrzeby, możliwość wykonania czynności higienicznych. Noclegownia czynna cały rok w godz. od 19.00 do 8.00 rano.

 

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet Ofiar Przemocy
Świętokrzyski Oddział Okręgowy PCK w Kielcach
ul. Olkuska 18, 25-852 Kielce
tel. (041) 345-90-66
Liczba miejsc: 15
Opis: całodobowe schronienie, całodzienne wyżywienie, środki higieniczne, kosmetyczne i czystości, podstawowe leki, niezbędna odzież, pomoc psychologiczna, prawna, socjalna. Schronisko czynne cały rok, przez całą dobę.

 

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
ul. Słoneczna 9, 25-731 Kielce
tel. (041) 367-63-60
Liczba miejsc: 15
Opis: schronienie, opieka i wsparcie, pomoc w przygotowaniu do usamodzielnienia się, pomoc w integracji ze środowiskiem, doskonalenie umiejętności pozwalających na właściwe funkcjonowanie w społeczeństwie, pomoc w wychowywaniu dzieci, pobyt całodobowy, pomoc socjalna, psychologiczna.

 

Świetlica Dzienna „Przystań” z łaźnią i pralnią dla Osób Bezdomnych i Opuszczonych
Stowarzyszenie „Arka Nadziei”
ul. Ogrodowa 3, 25-024 Kielce
tel. (041) 242-45-44
Liczba miejsc: 25
Opis: możliwość skorzystania z łaźni i pralni, zapewnienie ciepłego schronienia. Świetlica czynna przez cały rok w godz. od 7.00 do 18.00.

Ogrzewalnia dla Osób Bezdomnych
Stowarzyszenie „Arka Nadziei”
ul. Ogrodowa 3, 25-024 Kielce
tel. (041) 242-45-44
Liczba miejsc: 25
Opis: zapewnienie doraźnej możliwości ogrzania, możliwość skorzystania z łaźni i pralni, 2 posiłki (rano i wieczorem), odzież, obuwie, leki, art. pierwszej potrzeby (w miarę możliwości). Ogrzewalnia czynna w okresie od 15 października 2015 r. do 31 marca 2016 r. w godz. od 18.00 do 7.00.

 

Punkt Pomocy Doraźnej w Ośrodku Interwencyjno-Terapeutycznym
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
ul. Żniwna 4, 25-419 Kielce
tel. (41) 311-11-17
Liczba miejsc: 10
Opis: zapewnienie schronienia osobom będącym w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia z powodu nadużycia alkoholu lub innej sytuacji kryzysowej, całodobowa opieka medyczna, pomoc terapeutyczna, praca socjalna, świadczenia sanitarno-higieniczne. Punkt czynny cały rok, przez całą dobę.

Punkt Interwencji Kryzysowej w Ośrodku Interwencyjno-Terapeutycznym
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
ul. Żniwna 4, 25-419 Kielce
tel. (41) 311-11-17
Liczba miejsc: 4
Opis: zapewnienie schronienia osobom będącym w sytuacji kryzysowej, praca socjalna, świadczenia sanitarno-higieniczne. Punkt czynny cały rok, przez całą dobę.