Punkt dla osób bezdomnych przy Domu Pomocy Społecznej w Bejscach
Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
Bejsce 230, 28-512 Bejsce
tel. do DPS Bejsce (41) 351-11-59, (41) 351-10-03
tel. do PCPR w Kazimierzy (41) 350-23-36
Liczba miejsc: 2
Opis: nocleg, gorący napój i posiłek, możliwość skorzystania z łazienki.

 

Ogrzewalnia dla osób bezdomnych
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej
ul. Budzyńska 2, 28-500 Kazimierza Wielka
tel. (41) 352-19-22
Liczba miejsc: 8
Opis: nocleg, gorący napój i posiłek, możliwość skorzystania z łazienki.

 

Dom Opieki dla Osób Starszych w Morawianach
Caritas Diecezji Kieleckiej
Morawiany 2, 28-512 Bejsce
tel. (041) 351-10-23
Liczba miejsc: 10
Opis: zapewnienie całodobowego opieka i wyżywienia.