Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar-Markot
Stowarzyszenie „MONAR”
ul. Niekłańska 12, 26-220 Stąporków
tel. (41) 374-36-13
Liczba miejsc: 50+30 w okresie jesienno-zimowym
Opis: całodobowe schronienie, wyżywienie, środki czystości i higieny osobistej, odzież pomoc: pracownika socjalnego, psychologa, terapeuty, pielęgniarki.