Miejsca hostelowe dla osób będących w sytuacji kryzysowej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie
ul. Podemłynie, 28-400 Pińczów
tel. (41) 357-24-32
Liczba miejsc: 4
Opis: schronienie, gorący posiłek, punkt pomocy dla osób bezdomnych z terenu Gminy będących w sytuacji kryzysowej