Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
Caritas Diecezji Sandomierskiej
ul. Trześniowska 13, 27-600 Sandomierz
tel. (015) 644-55-85
Liczba miejsc: 35
Opis: schronienie, całodzienne wyżywienie, odzież. Placówka nie przyjmuje bezdomnych pod wpływem alkoholu.