Dom Samotnej Matki i Ofiar Przemocy
Koło Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta

Wierna Rzeka 21, 26-065 Piekoszów
tel. (041) 306-47-59
Liczba miejsc: 10
Opis: całodobowe schronienie dla kobiet w ciąży, matek z małymi dziećmi do lat 5 i ofiar przemocy domowej.

 

Wielopokoleniowa Rodzina Zastępcza Dom Pomocy „Słoneczny”
Fundacja Tarkowskich Herbu Klamry
Widełki 38, 26-021 Daleszyce
tel. 534 275 194
Liczba miejsc: 50
Opis: schronienie, wyżywienie, praca socjalna.

 

Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar-Markot w Stąporkowie
Filia w Komórkach
Stowarzyszenie „MONAR”
Komórki 91, 26-015 Pierzchnica
tel. (41) 260-71-04
Liczba miejsc: 50
Opis: schronienie, wyżywienie, praca socjalna.

 

Dom dla Osób Bezdomnych
Stowarzyszenie „Arka Nadziei”
Chałupki,  ul. Wapiennikowa 1, 26-026 Morawica
tel. (41) 344-28-58, 600 445 823
Liczba miejsc: 15
Opis: całodobowe schronienie, wyżywienie, aktywizacja społeczno-zawodowa.