Lista Pracowników Centrum Interwencji Kryzysowej w Kielcach

mgr Jolanta Kowalik-Pietrzyk – Kierownik
mgr Ewa Mazur – Czarnecka – Z-ca Kierownika, Koordynator OPOPP – Interwent kryzysowy
mgr Beata Chojnecka – Certyfikowany psychoterapeuta terapii uzależnień, Terapeuta rodzinny, Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy
mgr Teresa Czarnomska – Psycholog
mgr Aleksandra Wypych – Psycholog
mgr Agnieszka Marcisz – Psycholog
mgr Ewelina Kowalska – Interwent kryzysowy, Doradca duchowy, Teolog
mgr Beata Ludwinek – Interwent kryzysowy
mgr Monika Marciniec – Pedagog, Psychoterapeuta w procesie dydaktycznym, Terapeuta rodzinny, Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy
mgr Natalia Moskal – Psycholog
mgr Małgorzata Sadowska – Pracownik pierwszego kontaktu, Interwent kryzysowy
mgr Agnieszka Molęda – Pracownik pierwszego kontaktu, Interwent kryzysowy
mgr Agnieszka Porzucek – Pracownik socjalny, Pracownik pierwszego kontaktu
Lidia Poświat – Pracownik pierwszego kontaktu

Osoby współpracujące

ks. Dariusz Jarliński – Duszpasterz, Doradca duchowy
dr Krzysztof Gąsior – Superwizor
mgr Justyna Jas – Ciepluch – Adwokat
mgr Magdalena Frydler – Adwokat
mgr Małgorzata Zaczkowska – Stępień – Adwokat
mgr Urszula Wójcik – Adwokat
dr n. med. Tadeusz Sekrecki – Psychiatra
mgr Teresa Jakubowska – Mediator
mgr Filip Frydler – Asesor komorniczy

Close Menu