Lista Pracowników Centrum Interwencji Kryzysowej w Kielcach

mgr Jolanta Kowalik-Pietrzyk – Kierownik
mgr Paulina Adamiec – Pedagog
mgr Monika Żarnowiec-Pasztaleniec – Pedagog
mgr Ewelina Kowalska – Interwent kryzysowy, Doradca duchowy, Teolog
mgr Katarzyna Król – Psycholog
mgr Kinga Lipska – Psycholog
mgr Beata Ludwinek
 – Interwent kryzysowy
mgr Monika Marciniec – Pedagog, Psychoterapeuta w procesie dydaktycznym, Terapeuta rodzinny, Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy
mgr Małgorzata Sadowska – Interwent kryzysowy, Pedagog, Psychoterapeuta uzależnień w procesie dydaktycznym
mgr Lidia Stępień – Psycholog
mgr Joanna Strzępka – Psycholog
mgr Ewelina Ksel – Pracownik socjalny

Osoby współpracujące


mgr Justyna Justyna Musielska
 – Adwokat
mgr Magdalena Frydler – Adwokat
mgr Urszula Miksiewicz – Adwokat