Lista Pracowników Centrum Interwencji Kryzysowej w Kielcach

mgr Jolanta Kowalik-Pietrzyk – Kierownik
mgr Ewa Mazur-Czarnecka – Z-ca Kierownika, Interwent kryzysowy
mgr Ewelina Kowalska – Interwent kryzysowy, Doradca duchowy, Teolog
mgr Lidia Stępień – Psycholog
mgr Magdalena Trzebuniak Psycholog
mgr Beata Ludwinek – Interwent kryzysowy
mgr Monika Marciniec – Pedagog, Psychoterapeuta w procesie dydaktycznym, Terapeuta rodzinny, Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy
mgr Małgorzata Sadowska – Interwent kryzysowy, Pedagog, Psychoterapeuta w procesie dydaktycznym
Joanna Strzępka – Pracownik pierwszego kontaktu
mgr Kinga Lipska – Pracownik pierwszego kontaktu
mgr Lidia Poświat – Pedagog, pracownik pierwszego kontaktu
mgr Paulina Adamiec – Pedagog

Osoby współpracujące

mgr Barbara Sroka – Superwizor
mgr Justyna Jas – Ciepluch – Adwokat
mgr Magdalena Frydler – Adwokat
mgr Urszula Wójcik – Adwokat