Zasady przyjęcia do schroniska


Działające przy CIK Schronisko dla Kobiet zapewnia tymczasowy pobyt osobom, których sytuacja rodzinna bądź mieszkaniowa uniemożliwia powrót do domu. W uzasadnionych sytuacjach przyjmowane są matki z dziećmi i kobiety bezdomne z terenu całej Polski.

Dysponujemy 20 miejscami w pokojach 2-5 osobowych. Zapewniamy zaspokojenie podstawowych potrzeb socjalno-bytowych.

1. Kobiety i dzieci znajdujące się w ogólnie pojętej sytuacji kryzysowej przyjmowane są do ośrodka całodobowo.
2. Przyjęcia do Schroniska dokonują pracownicy Schroniska.
3. Pierwszym etapem przyjęcia do Schroniska jest tzw. przyjęcie interwencyjne na okres 3 dni. Po upływie tego czasu w przypadku braku zastrzeżeń ze strony personelu i innych mieszkanek schroniska pobyt zostaje przedłużony na okres kolejnych 2 tygodni (tzw. okres próbny).
4. Przyjęcie poprzedzone jest wywiadem- rozmową wstępną z klientką, co ma decydujące znaczenie w podjęciu decyzji o przyjęciu klientki do Schroniska.
5. Warunkiem przyjęcia do Schroniska jest zapoznanie się z Regulaminem i pisemne zobowiązanie się do przestrzegania jego postanowień.
6. Pobyt w schronisku trwa do 6 miesięcy. W szczególnych wypadkach za decyzją Kierownika placówki pobyt ten może być przedłużony lub skrócony.

 
 
 

Zanim coś powiesz,
Posłuchaj.

Zanim skrytykujesz,
Poczekaj.

Zanim się pomodlisz,
Wybacz.

Zanim coś napiszesz,
Pomyśl.

Zanim zrezygnujesz.
Spróbuj.