Zasady przyjęcia do schroniska

  1. Do Schroniska na pobyt całodobowy przyjmowane są Kobiety znajdujące się w ogólnie pojętej sytuacji kryzysowej.

  2. Przyjęcia do Schroniska dokonują pracownicy Schroniska.

  3. Pierwszym etapem przyjęcia do Schroniska jest tzw. przyjęcie interwencyjne na okres 3 dni. Po upływie tego czasu w przypadku braku zastrzeżeń ze strony personelu i innych mieszkanek Schroniska pobyt zostaje przedłużony na okres kolejnych 2 tygodni (tzw. okres próbny).

  4. Pobyt w Schronisku trwa do 6 miesięcy.

  5. Przyjęcie poprzedzone jest wywiadem – rozmową wstępną z kobietą.

  6. Warunkiem przyjęcia do Schroniska jest zapoznanie się z Regulaminem i pisemne zobowiązanie się do jego przestrzegania.

 
 
 

Zanim coś powiesz,
Posłuchaj.

Zanim skrytykujesz,
Poczekaj.

Zanim się pomodlisz,
Wybacz.

Zanim coś napiszesz,
Pomyśl.

Zanim zrezygnujesz.
Spróbuj.