Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

 

Caritas Diecezji Kieleckiej włącza się w działania związane z Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem obchodzonym w dniach 22-27 lutego 2016 r. w całej Polsce.

Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przez różnego rodzaju przestępstwa. Jej idea związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw.

Tydzien_2016W organizację obchodów aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna oraz Komenda Główna Straży Granicznej.

Zainteresowani będą mogli zgłaszać się po pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem prowadzonych na terenie całego kraju na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Caritas Diecezji Kieleckiej prowadzi taki Ośrodek w Kielcach przy ul. Urzędniczej 7B. W Ośrodku będą pełnione dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00. Dyżury te będą miały charakter interdyscyplinarny. Informacji prawnej będą udzielać adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy i radcowscy, a także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej oraz kuratorzy sądowi. Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną. Niezależnie od dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, zostaną zorganizowane dodatkowe porady specjalistów m.in.. w Prokuraturze Rejonowej Kielce-Wschód, w  siedzibach sądów i niektórych kancelariach adwokackich.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie:  www.ms.gov.pl oraz www.pokrzywdzeni.gov.pl

Harmonogram dyżurów Caritas – Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem