TVP 3 Kielce – Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 22-27 luty 2016r. – 23.02.2016r.


TVP 3 Kielce – Pomoc dla osób doznających przemocy – 22.02.2016r.


TVP 3 Kielce – GŁOS DNIA: Beata Chojnecka w programie Gość Dnia  – 27.01.2016r


TVŚ – Działania CIK w Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem – 23.02.2016r.


TVP 3 Kielce – INFORMACJE: WALKA Z PRZEMOCĄ DOMOWĄ  – 27.01.2016r.