Wszystkich tych, którzy chcą wspierać Naszą Placówkę,  zachęcamy do przekazania darowizny na nasze konto w formie przelewu elektronicznego bądź Przekazem Pocztowym.

Dane do przelewu:
Nazwa Odbiorcy:
Caritas Diecezji Kieleckiej ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce
Numer Konta:
21 1050 1416 1000 0005 0011 5811
Tytułem:
Darowizna na Centrum Interwencji Kryzysowej w Kielcach

Blankiet przelewowy możesz pobrać tutaj.
Blankiet przelewowy

Przypominamy, że:

Darowizny dokonane na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym i podatkiem wyrównawczym. Takie darowizny mogą być odliczane w całej wartości, nawet do 100% osiągniętego dochodu.