Zasady Działania


1. Centrum czynne jest całodobowo.
2. Rejestracja telefoniczna czynna w godzinach od 8 do 20.Wszystkie porady są bezpłatne.
3. Nie jest wymagane ubezpieczenie zdrowotne ani skierowanie lekarskie.
4. Zgłosić się może każdy w związku z przeżywanymi aktualnie trudnościami emocjonalnymi i życiowymi.
5. Termin wizyty można uzgodnić telefonicznie (telefon: 41 366 48 47, 784 531 622) lub osobiście.
6. Prowadzimy terapię indywidualną, rodzinną i małżeńską.