Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach

Adres:
ul. Urzędnicza 7b
25-729 Kielce

Telefon: 041 366 48 47, 784 531 622
Fax: 041 366 48 47
E-mail:                
Konta bankowe: PLN 21 1050 1416 1000 0005 0011 5811
                              EUR 16 1240 1372 1978 0010 0156 3222

Dyrektor: ks. dr Stanisław Słowik
Z-ca dyrektora: ks. Krzysztof Banasik
Kierownik: mgr Jolanta Kowalik-Pietrzyk